Mangusta

Størrelse: Længde op til 60 cm. med halen, der næsten udgør halvdelen.
Vægt: op til 1,5 kg.

Alder: 15 år.

Antal unger: 2 – 6.

Drægtige: 60 dage.

Føde: firben, slanger, insekter, mus, smådyr og æg.

Levested: Savanne og busksteppe syd for Sahara i Afrika.
Levevis: Zebramangusterne holder sammen i familiegrupper på 10-20 individer. De tager sig ikke alene af ungerne – også de ældre og eventuelle syge dyr passer de godt på f.eks. ved at give dem føde og soignere dem. Hunnerne bliver kønsmodne inden de er 10 måneder gamle – hannerne på den halve tid. Ungerne fødes ofte samtidig, så en hun kan passe og amme de andre hunners unger.

Under jagten holder gruppen sammen i en spredt flok, hvor de enkelte individer søger føde ved ofte at kradse i jord­overfladen og i nedfaldne blade. Æg og snegle kastes mod en sten, mens tudser og larver med lange hår rulles gentagne gange på jorden, så ubehagelige hår og sekreter fjernes.

Hvis en i flokken vejrer fare, udstøder den høje advarselslyde, som får nogle af dyrene til at rejse sig på bagbenene for at holde udkik. Er der fare på færde spredes de ud i terrænet. Hvis flugt ikke er mulig på denne måde, samler de sig tæt sammen og sørger for at de yngste er midt inde i gruppen.

Bevarelse: Zebramangusten er almindelig og ikke truet.

Vi ses i Brændesgårdshaven

bornfiber_logo.png
Bornholm Ferien   Bornholm ferie